Phone

+31 475 464946

Email

info@ostara.nu

Opening Hours

Ma - Vrij 9.00 - 17.00 uur

Consult
Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of ander medisch deskundige vervangen.
Wel kunnen de consulten een (belangrijke) aanvulling zijn op weg naar genezing en heling.
Adviezen uit consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Voor het volgen van sessies etc. is een stabiele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig.
Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruik je medicijnen voor je geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan voordat je een sessie, consult of traject boekt. Het wil overigens niet zeggen dat ik in zo’n geval niets voor je kan betekenen, maar in de meeste gevallen dan met medeweten/toestemming/in overleg met je behandelend arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol of gebruik je drugs dan adviseer ik je geen sessie of consult te boeken bij mij voordat dit probleem stabiel/behandeld is.

De informatie voortkomend uit consulten is persoonlijk en worden niet aan derden verstrekt. Indien je bij een consult een foto meestuurt van een ander persoon, dien je daar vooraf toestemming aan te vragen als het gaat om vragen of healing van de persoon op de foto.

Website
Alle informatie op deze website, de links die daarin voorkomen zijn van algemene aard en worden niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid of om te voorzien in de specifieke behoefte van enig individu.

Aanpassing aan de specifieke omstandigheden van een individu blijft uiteraard noodzakelijk. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel (gezondheids) advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerde arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

Gerdie de Wit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voorkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.
Gerdie de Wit is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na sessies, workshops, of deelname aan een consult.

Annulering en betalingswijze

Als de afspraak niet door kan gaan, dien je deze tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Anders zal 50 % van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Het is mogelijk een live sessie om te zetten in een skype- of telefonisch consult (van dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte tijd).

De consulten in mijn praktijk na afloop contant betalen. Pinnen is niet mogelijk. De bedragen voor een consult op afstand dienen vóóraf te worden overgemaakt.