Phone

+31 475 464946

Email

info@ostara.nu

Opening Hours

Ma - Vrij 9.00 - 17.00 uur

Bij iedere remedie past een bepaalde gemoedstoestand (stemming/emotie).

Dr. Bach maakte een indeling in 7 hoofdgroepen:
I Angst
II Onzekerheid
III Onvoldoende belangstelling voor de huidige situatie
IV Eenzaamheid
V Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
VI Moedeloosheid en wanhoop
VII Overdreven zorg om het welzijn van anderen

Groep V Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van anderen

01 Agrimony (Agrimonie)
Bij: zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, geestlijke kwelling geheim houden, schijnbare opgewektheid.
Positieve verwerking: Werkelijke vrede en vreugde komen voort uit zelfacceptatie en zelfexpressie. Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens.

05 Centaury (Duizendguldenkruid)
Bij: Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, makkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.
Positieve verwerking: Opkomen voor jezelf, anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen.

21 Holly (Hulst)
Bij: Haat, afgunst, jaloezie, wraakgevoelens, driftbuien, agressiviteit. Lijden onder negatieve ideeën. Positieve verwerking: Onvoorwaardelijke uitdrukking van genegenheid en liefde. In staat te geven, liefdevol en tolerant.

28 Walnut (Walnoot)
Bij: Tijdelijk gevoel van onzekerheid, een onevenwichtigheid, voor mensen die standvastigheid en bescherming van buitenaf nodig hebben, die verder moeten gaan en oude patronen met mensen en dingen moeten doorbreken.
Positieve uitwerking: Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangs-situaties, nieuwe levensfases.

Wil je zelf een flesje Bach Bloesem Remedies samenstellen en bestellen? Klik dan hier.

terug