Phone

+31 475 464946

Email

info@ostara.nu

Opening Hours

Ma - Vrij 9.00 - 17.00 uur

Bij iedere remedie past een bepaalde gemoedstoestand (stemming/emotie).

Dr. Bach maakte een indeling in 7 hoofdgroepen:
I Angst
II Onzekerheid
III Onvoldoende belangstelling voor de huidige situatie
IV Eenzaamheid
V Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
VI Moedeloosheid en wanhoop
VII Overdreven zorg om het welzijn van anderen

Groep VI Moedeloosheid en wanhoop

33 Crab Apple (Appel)
Bij: Zelfverachting en weerzin, voelt zich innerlijk of uitwendig vies. Behoefte aan steun om weer schoon te worden.
Positieve verwerking: Reinigingsmiddel op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

30 Elm (Iep)
Bij: Tijdelijke gevoelens van tekort schieten, tijdelijk gevoel niet opgewassen te zijn tegen eigen taken en verantwoordelijkheden, overbelasting.
Positieve uitwerking: Evenwichtige verantwoordelijkheid. Zaken met vertrouwen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen daadkracht.

25 Larch (Lariks)
Bij: Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel. Verwachting te falen; “Ik kan het niet”.
Positieve uitwerking: Zelfvertrouwen, vastberadenheid, geen angst om te falen.

08 Oak (Eik)
Bij: Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed. Behoefte aan steun om niet op te geven.
Positieve uitwerking: flexibiliteit; soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen.

31 Pine (Den)
Bij: Schuldcomplex, perfectionistisch van aard, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor de fouten van anderen, geen eigenwaarde. Teveel twijfelen aan zichzelf.
Positieve uitwerking: Den helpt ons begrijpen dat “verantwoordelijkheid” het vermogen is om te reageren. Als we oprecht en vrij reageren, dan is het niet nodig om van enige schuld te spreken.

12 Star of Bethlehem (Vogelmelk)
Bij: Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droeving nieuws, schrik, ongeval.
Positieve uitwerking: Troost bij verdriet, verzachten van pijn, verwerken van traumatische beleving.

07 Sweet Chestnut (Tamme kastanje)
Bij: Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien. Positieve uitwerking: Hoop, zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen.

35 Willow (Wilg)
Bij: Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering bij tegenspoed, verbolgenheid, “arme-ik-gevoel”.
Positieve uitwerking: Volwassen houding en natuurlijk evenwicht, eigen verantwoordelijkheid onderkennen, constructief antwoord geven op levensomstandigheden.

Wil je zelf een flesje Bach Bloesem Remedies samenstellen en bestellen? Klik dan hier.

terug